Based in Copenhagen, the artist Maria Nørholm Ramouk works mainly in Denmark and Morocco. Using the history of her family as the basis for her work, Ramouk explores how resources affect the communities with which we identify, and how these groups are organised internally. What fascinates Ramouk is how social contexts, social heritage, resources and cultural relations are intertwined. Recurring subjects in Ramouk’s work include loneliness, finding security in communities and repetitions. She usually presents her work in media such as performance, text and installation.

Maria Nørholm Ramouk er billedkunstner med base i København, som primært arbejder i Danmark og Marokko. Med sin familiehistorie som udgangspunkt for sit kunstneriske arbejde, undersøger Ramouk, hvordan ressourcer påvirker de fællesskaber vi identificerer os med samt hvordan disse grupper internt er organiseret. Ramouk er optaget af, hvordan sociale sammenhænge, social arv, ressourcer og kulturelle forhold er nært beslægtede. Ensomhed samt at finde tryghed i fællesskaber og gentagelser, er nogle af de emner, der går igen i Ramouks værkproduktion. Arbejdet præsenteres som oftest i medier som performance, tekst og installation.