Restorative Conflict Management


Sideløbende med in kunstneriske praksis, har Nørholm Ramouk i en årrække beskæftiget sig med Restorative Justice (genoprettende retfærdighed) og Restorative Circles (Genoprettende cirkler). RC er et paradigme, som står i stærk kontrast til en samfundsstruktur baseret på straf, og som i stedet søger at finde måder, hvorpå fællesskaber kan støtte dem, der er i konflikt, gennem samtaler der faciliteres af en ikke-partisk facilitator. Ramouk har alene og sammen med andre undervist i RC både inden- og udenlands.

Here're examples of two Restorative Conflict Management (Restorative Circles) seminars from 2018.
Respectively a weekend seminar in Copenhagen, Denmark and in Umeå, Sweden